ΚΛΕΙΣΤΌ

/

Όροι και Προϋποθέσεις

Επισκόπηση

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί επί του παρόντος από την Tiyka. Σε όλη την ιστοσελίδα, οι όροι "εμείς", "εμάς" και "μας" αναφέρονται στο Tiyka.com. Το Tiyka.com προσφέρει αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτή την ιστοσελίδα σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ανακοινώσεις που αναφέρονται εδώ.

Με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή/και την αγορά από εμάς, συμμετέχετε στις "Υπηρεσίες" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι παροχής υπηρεσιών", "Όροι"), συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων που παρατίθενται στο παρόν ή/και είναι διαθέσιμοι μέσω υπερσυνδέσμου. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιηγητών, των πωλητών, των αγοραστών, των πωλητών ή/και των χρηστών παρόχων περιεχομένου.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Εάν οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών αποτελούν προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών.

Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία προστεθούν στην τρέχουσα επιχείρησή σας υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους όρους. Μπορείτε να ελέγξετε την τελευταία έκδοση των Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών μέσω ενημερώσεων ή/και αλλαγών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα για αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης ή της πρόσβασής σας σε αυτόν τον ιστότοπο μετά την ανάρτηση των αλλαγών συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

Τμήμα 1 - Όροι και προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος

Με την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικος στην πολιτεία διαμονής σας ή ότι είστε ενήλικος στην πολιτεία διαμονής σας και συμφωνείτε να επιτρέψετε στα ανήλικα εξαρτώμενα μέλη σας να χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).
Δεν πρέπει να διανέμετε σκουλήκια, ιούς ή οποιονδήποτε κώδικα καταστροφικής φύσης.
Οποιαδήποτε παράβαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών.

Τμήμα 2 - Γενικοί όροι

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή των Υπηρεσιών σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.
Αναγνωρίζετε ότι το Περιεχόμενό σας (εκτός από τις πληροφορίες πιστωτικής κάρτας) ενδέχεται να μεταδοθεί σε μη κρυπτογραφημένη μορφή και μπορεί να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφορετικών δικτύων και (β) αλλαγές για την προσαρμογή και την ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων του δικτύου ή της συσκευής στην οποία είστε συνδεδεμένοι. Τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας κρυπτογραφούνται πάντα όταν μεταδίδονται μέσω δικτύου.
Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, τη χρήση της Υπηρεσίας, την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιονδήποτε σύνδεσμο σε ιστότοπο που παρέχει την Υπηρεσία, χωρίς τη ρητή γραπτή μας άδεια...
Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Συμφωνία είναι μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν έχουν σκοπό να περιορίσουν ή να επηρεάσουν με άλλο τρόπο τους παρόντες Όρους.

Τμήμα 3 - Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή μη ενημερωμένες. Το υλικό στον παρόντα δικτυακό τόπο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε πρωτογενείς, ακριβέστερες, πληρέστερες και επικαιροποιημένες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη.
Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες είναι απαραιτήτως παρωχημένες και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε τις πληροφορίες του παρόντος δικτυακού τόπου. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας.

Τμήμα 4 - Αλλαγές υπηρεσιών και τιμών

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να διακόψουμε τις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενό τους) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμών, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών. Τμήμα 4 - Προϊόντα ή υπηρεσίες (κατά περίπτωση)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνο διαδικτυακά μέσω της Ιστοσελίδας. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες διατίθενται σε περιορισμένες ποσότητες και μπορούν να επιστραφούν ή να ανταλλαγούν μόνο σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.
Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των χρωμάτων και των εικόνων των προϊόντων που εμφανίζονται στο κατάστημα. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας θα είναι ακριβή.
Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Ενδέχεται να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Οι περιγραφές των προϊόντων και οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.
Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας, πληροφορίας ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τα ελαττώματα της υπηρεσίας θα διορθωθούν.

Τμήμα 6 - Ακρίβεια των πληροφοριών χρέωσης και τιμολογίου

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία σας. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τον αριθμό των αγορών ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Τα όρια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Εάν αλλάξουμε ή ακυρώσουμε την παραγγελία σας, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της διεύθυνσης χρέωσης/του αριθμού τηλεφώνου που δώσατε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που πιστεύουμε ότι έχουν τοποθετηθεί από εμπόρους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να μας παρέχετε τις τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και χρέωσης για όλες τις αγορές που πραγματοποιείτε στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να διατηρείτε τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και του αριθμού και της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, ενημερωμένες, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές και να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Επιστροφών.

Τμήμα 7 - Προαιρετικά μέσα

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων, επί των οποίων δεν έχουμε εποπτεία, έλεγχο ή ανάμειξη.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση στον εν λόγω εξοπλισμό "ως έχει" και "ως διατίθεται" χωρίς εγγυήσεις, δηλώσεις ή προϋποθέσεις και χωρίς καμία έγκριση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιονδήποτε προαιρετικό εξοπλισμό τρίτων.
Οποιαδήποτε χρήση των προαιρετικών εργαλείων που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εργαλείων που παρέχονται από τον αντίστοιχο τρίτο πάροχο.
Ενδέχεται επίσης να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και λειτουργίες μέσω της Ιστοσελίδας στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων εργαλείων και πόρων). Τέτοιες νέες λειτουργίες και/ή υπηρεσίες υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Τμήμα 8 - Αναφορές σε τρίτους

Ορισμένο από το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω των Υπηρεσιών μας ενδέχεται να περιέχει υλικό από τρίτους.
Οι σύνδεσμοι προς τρίτους σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα υλικά ή τους ιστότοπους τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόν ή υπηρεσία τρίτων.
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που προκύπτει από την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές των τρίτων μερών και βεβαιωθείτε ότι τις γνωρίζετε προτού προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων πρέπει να απευθύνονται στον τρίτο. Τμήμα 9 - Τα σχόλιά σας, οι δηλώσεις και άλλες διατάξεις

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, υποβάλετε συγκεκριμένο υλικό (όπως συμμετοχές σε διαγωνισμούς) ή, χωρίς αίτημά μας, δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, "Σχόλια"), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, να αναπαράγουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και με άλλο τρόπο να να χρησιμοποιούμε τα σχόλια που μας υποβάλλετε σε οποιοδήποτε μέσο. Δεν είμαστε και δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι (1) να κρατήσουμε τα σχόλια εμπιστευτικά, (2) να σας αποζημιώσουμε για τα σχόλιά σας ή (3) να απαντήσουμε στα σχόλια.
Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που θεωρούμε ότι είναι παράνομο, καταχρηστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως επιλήψιμο ή ότι παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας...
Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δικαιωμάτων δημοσιότητας, προσωπικών δικαιωμάτων ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, προσβλητικό ή άσεμνο υλικό, ούτε ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε Συνδεδεμένης τοποθεσίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να υποδύεστε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον εαυτό σας ή να παραπλανάτε εμάς ή οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση οποιασδήποτε υποβολής. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα σχόλια και την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που υποβάλλονται από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

Τμήμα 10 - Προσωπικές πληροφορίες

Η υποβολή προσωπικών πληροφοριών μέσω του Καταστήματος υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Τμήμα 11 - Σφάλματα, ανακρίβειες και παραλείψεις

Περιστασιακά, η ιστοσελίδα ή η υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις σχετικά με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, κόστος αποστολής προϊόντων, χρόνους παράδοσης και διαθεσιμότητα. Εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή στους σχετικούς ιστότοπους είναι ανακριβείς, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να διορθώσουμε ή να διευκρινίσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Η χρήση μιας ημερομηνίας ενημέρωσης ή ανανέωσης στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε Συνδεδεμένο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε Συνδεδεμένο ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις που ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ή το περιεχόμενό της (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) για να παρακινήσετε άλλους να διαπράξουν ή να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, (γ) για να παραβιάσετε οποιοδήποτε διεθνές ή βρετανικό νόμο, κανόνα, κανονισμό ή τοπική διάταξη, (δ) για να παραβιάσετε ή να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. (ε) παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, δυσφήμηση, αμηχανία, εκφοβισμό ή διακρίσεις λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας. (ζ) Να μεταδίδετε ή να ανεβάζετε ιούς ή άλλους κακόβουλους κώδικες που μπορούν να παρεμβαίνουν ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο για να παρεμβαίνουν στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλου ιστότοπου ή του Διαδικτύου. (η) συλλέγει ή παρακολουθεί τις προσωπικές πληροφορίες άλλων, (θ) spam, phish, φαρμακείο, excuse, spider, crawl ή scrape, (ι) για οποιονδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό, ή (ια) παρεμβαίνει ή παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλου ιστότοπου ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε Συνδεδεμένης τοποθεσίας εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από τις Απαγορευμένες χρήσεις ή (κ) με σκοπό την παρέμβαση ή την παράκαμψη των λειτουργιών ασφαλείας των Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε Συνδεδεμένης τοποθεσίας, άλλου ιστότοπου ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Συνδεδεμένης τοποθεσίας, εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε απαγόρευση χρήσης ή (κ) παρεμβαίνετε ή παρακάμπτετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Συνδεδεμένης τοποθεσίας, άλλου ιστότοπου ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε Συνδεδεμένης Ιστοσελίδας, εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε απαγόρευση χρήσης.

Τμήμα 13 - Αποκλεισμός εγγυήσεων- περιορισμός της ευθύνης

Δεν εγγυόμαστε, δεν αντιπροσωπεύουμε ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση της Υπηρεσίας μας θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.
Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.
Συμφωνείτε ότι μπορούμε να αφαιρούμε την Υπηρεσία από καιρό σε καιρό για αόριστο χρονικό διάστημα ή να τερματίζουμε την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η μη χρήση της Υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας (εκτός εάν αναφέρεται ρητά) παρέχονται σε εσάς για τη χρήση σας "ως έχουν" και "ως διατίθενται" χωρίς καμία δήλωση, εγγύηση ή όρο, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, διάρκειας, τίτλου και μη παραβίασης.
πληροφορίες που μεταδίδονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων γεγονότων. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, η ευθύνη μας σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Τμήμα 14 - Ευθύνη

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε εμάς και τη μητρική μας εταιρεία, τις θυγατρικές μας, τις θυγατρικές μας, τους εταίρους μας, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους εργολάβους, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές μας από τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, απώλειες, κόστος, δαπάνες, υποχρεώσεις, απώλειες, ζημίες, κόστος, δαπάνες, απώλειες, ζημίες, κόστος, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες, δαπάνες. κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος, κόστος. Οι εκπαιδευόμενοι και οι υπάλληλοί μας δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε αξιώσεις ή απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που υποβάλλονται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω της παραβίασης από εσάς των παρόντων Όρων χρήσης ή των εγγράφων που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, ή της παραβίασης από εσάς οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου. 15 Μέρος Ι - Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη θα είναι ωστόσο εκτελεστή στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστήριο τμήμα θα θεωρείται διαχωρίσιμο από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, και ο εν λόγω προσδιορισμός δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Άρθρο 16 Καταγγελία

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των μερών που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας εξακολουθούν να υφίστανται την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας από κάθε άποψη.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι να καταγγελθούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή παύοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.
Εάν, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, δεν συμμορφωθείτε ή υποψιαζόμαστε ότι δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς και θα εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για τυχόν οφειλόμενα ποσά μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας ή/και μπορούμε να αρνηθούμε να σας επιτρέψουμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

Τμήμα 17 - Ολόκληρη η συμφωνία

Η μη άσκηση ή επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.
Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οι κανόνες λειτουργίας και οι πολιτικές μας που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε προηγούμενων εκδόσεων των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών).
Οποιαδήποτε ασάφεια στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα ερμηνεύεται σε βάρος του μέρους που τους προτείνει.

Τμήμα 18 Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οποιεσδήποτε ξεχωριστές συμφωνίες βάσει των οποίων σας παρέχουμε υπηρεσίες διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

Τμήμα 19 - Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις

Μπορείτε να ελέγξετε την τελευταία έκδοση των ΓΟΣ ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, αναρτώντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά την ιστοσελίδα μας για αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης ή της πρόσβασής σας στον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

Τμήμα 20 - Πληροφορίες επικοινωνίας

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση cs3@7bess.com.

Οι πελάτες θα χρεώνονται μόνο μία φορά για τα έξοδα αποστολής (συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών).Οι πελάτες θα χρεώνονται με το πλήρες ποσό της επιστροφής του προϊόντος.